امـروز: چهارشنبه, 29 خرداد 1398

 

رابر اروم عایق

چسبهای اپوکسی FARA

چسبهای اپوکسی - Epoxy adhesives FARA

توضیحات

چسب بتن فارا ، یک پلیمر پایه آب بوده که به منظور چسب جهت ترمیم بتن ، افزایش چسبندگی بتن قدیم به جدید ، افزایش چسبندگی اجزای بتن ، بهبود دهنده انسجام و یکنواختی بتن ، بهبود دوام بتن ، ترمیم بتن های کرم خورده و همچنین به عنوان آب بندی سطحی بتن استفاده میشود . رنگ محصول مایع سفید رنگ می باشد.