امـروز: چهارشنبه, 29 خرداد 1398

 

رابر اروم عایق

FC- 114

توضیحات

FC- 114 بر پايه اپوكسي تار (epoxy / Tar based)  توليد و ارائه مي گردد ، در ساختار اين محصول از هيچگونه حلال و رقيق كننده واكنشگرا و غير واكنشگرا استفاده نگرديده و همين امر موجب مي گردد كه خصوصيات شيميائي و مكانيكي اين محصول در دراز مدت بصورت ثابت باقي بماند. از این محصول میتوان جهت پوشش كليه سطوح فلزي و بتوني كه در مجاورت آب و فاضلاب قرار دارند ، پوشش سطوح فلزي و بتوني كه در مجاورت آب دريا قرار دارند ، پوشش كليه تجهيزات كه در آب غوطه ور هستند ، پوشش خطوط لوله ، مخازن و … براي جلوگيري از خوردگيهاي محيطي و يون كلر ، استفاده نمود . رنگ نهایی و ترکیبی محصول مشکی میباشد .